Reviewer

Nur Kholis |  UIN Sunan Ampel Surabaya | Google Scholar | Scopus: 57200651642
Lilik Huriyah |  UIN Sunan Ampel Surabaya | Google Scholar
Auliya Rahman |  UIN Sunan Ampel Surabaya | Google Scholar
Mulyono | UIN Maliki Ibrahim Malang | Google Scholar
Alimul Muniroh | IAI Tarbiyatut Tholabah | Google Scholar
Ihsan | STAI Al fitrah Surabaya | Google Scholar
Jumari | STAI Denpasar | Google Scholar
Soim | IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk | Google Scholar