(1)
Prayitno, L. L.; Kurniawan, A. P. Learning Trajectory Siswa Dalam Memecahkan Masalah Kelipatan Persekutuan Terkecil Ditinjau Dari Kemampuan Matematika. J. Rev. Pemb. Mat. 2017, 2, 15-27.