Ahmala, M. (2018). Kamus Aplikasi” sebagai media pendamping Buku ‘al-arabiyah al-mu’??iroh. Jurnal Alfazuna : Jurnal Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban, 3(1), 32–50. https://doi.org/10.15642/alfazuna.v3i1.266