(1)
Ahmala, M. Kamus Aplikasi” Sebagai Media Pendamping Buku ‘al-Arabiyah Al-mu’??Iroh. alfazuna 2018, 3, 32-50.