Nurhenti Dorlina Simatupang, & Rosalianisa, R. (2021). Pengaruh Alat Permainan Edukatif Kereta Musik Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Usia 5-6 Tahun. JECED : Journal of Early Childhood Education and Development, 3(2), 107–120. https://doi.org/10.15642/jeced.v3i2.1404