Karim, Muhammad Busyro, Titin Faridatun Nisa’, and Ahmad Hanif Asyhar. 2016. “Implementasi Islamic Math Character: Paradigma Baru Dalam Pembelajaran Matematika”. JRPM (Jurnal Review Pembelajaran Matematika) 1 (1):57-70. https://doi.org/10.15642/jrpm.2016.1.1.57-70.