Toha, Muhammad. “التكنولوجيا في التعليم: تطبيق البرنامج الأبعاد الثلاثة آوورورا في تنمية مهارة القراءة”. alfazuna: Jurnal Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 1, no. 2 (June 26, 2017): 176-189. Accessed November 19, 2019. http://jurnalftk.uinsby.ac.id/index.php/alfazuna/article/view/155.